BOBCON – Proffs på avfallshantering

Startat av hanterverkare för hantverkare

BOBCON erbjuder avfallstjänster till ett Fastpris på era projekt. Snabb och smidig leverans från och till din arbetsplats.

BobCons anläggning i Södertälje

Återvinning – Södertälje

Anläggningen som ligger i Tysslinge strax utanför Södertälje är företagets största avfallsanläggning. Det omfattar idag ca 5 hektar och är indelad i ett antal olika processytor.

Hit körs merparten av det avfall som Tysslinge Åkeri/BOBCON samlar in i Stockholmsområdet för sortering och återvinning. Externa kunder är även välkomna att själva köra in sitt avfall till denna anläggning.

Anläggningen har sedan 2013 ett A-tillstånd från mark och miljödomstolen vilket ger möjlighet att ta in ca 100000 ton avfall per år. Tillsynen av anläggningen är delegerad av länsstyrelsen till miljökontoret i Södertälje.

I Södertälje tar vi in de flesta typer av avfall med undantag för hushållsavfall, matavfall samt bara ett begränsat urval av farligt avfall.

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 och 14001

Verksamheten i Södertälje drivs genom företaget Tysslinge Återvinning Södertälje AB