BOBCON – Proffs på avfallshantering

Startat av hanterverkare för hantverkare

BOBCON erbjuder avfallstjänster till ett Fastpris på era projekt. Snabb och smidig leverans från och till din arbetsplats.

Övriga tjänster

Tysslingebolagen

Vi är idag ca 140 anställda och tillsammans i Tysslingebolagen river vi och transporterar containers med bygg- och rivningsavfall, betong, schaktmassor, byggsäckar och byggkärl över hela Mälardalen främst till våra egna avfallsanläggningar. Vi skapar en helhet i branschen för rivning, transport och återvinning som är unik.

Tysslinge Åkeri AB
BobCon AB
Telge Entreprenad och Gräv AB
Tysslinge Återvinning Södertälje AB
Tysslinge Återvinning Jordbro AB
Tysslinge Återvinning Strängnäs AB
Tysslinge Riv och Återbruk AB

Kontakta oss så berättar vi mer!