BOBCON – Proffs på avfallshantering

Startat av hanterverkare för hantverkare

BOBCON erbjuder avfallstjänster till ett Fastpris på era projekt. Snabb och smidig leverans från och till din arbetsplats.

BobCons anläggning i Strängnäs

Sortering – Strängnäs

Anläggningen som ligger på Kvittenvägen 32 i Strängnäs har som målsättning att fungera som ett nav för Tysslinge Åkeris verksamhet i Södermanland. Till återvinningsanläggningen är även externa kunder välkomna att köra in sitt avfall.

Återvinningsanläggningen i Strängnäs är inriktad på mottagning, sortering, omlastning av avfall, men även vissa processer som krossning och siktning kan ske inom anläggningen.

Vågen Strängnäs: 076-0000285

Driftsansvarig Strängnäs, Kristoffer Jansson 076 0000 292

Återvinningsanläggningen har ett C-tillstånd för verksamheten från Strängnäs kommun, miljöenheten vilka även har tillsyn över anläggningen.

Verksamheten i Strängnäs drivs genom företaget Tysslinge Återvinning Strägnäs AB